ĈeSKEJ

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

ĈeSKEJ označuje úzku spoluprácu a spoluzábavu medzi Slovenskou esperantskou mládežou a Českou esperantskou mládežou. Prejavuje sa hlavne vzájomnou podporou našich projektov a podujatí a spoločnými stretnutiami.

História

Samotná myšlienka sa zrodila niekedy na jeseň roku 2009. Na začiatku sa uvažovalo o úplnom právnom spojení našich organizácií, to však rýchlo padlo z praktických dôvodov (krajinské členstvo v TEJO a pod., členovia, dotácie, ...). Neskôr sa plán zmenil na vytvorenie organizácie, ktorá by oficiálne zastrešovala SKEJ a ĈEJ - tento plán padol kvôli veľkým vybavovačkám a malému úžitku. ĈeSKEJ sa tak postupne dostala do dnešného stavu, keď je vyjadrením priateľstva a spolupráce medzi SKEJ a ĈEJ.

  • vyhlásenie vzniku: na JESe 2009/2010
  • prvé stretnutia: 16.-17.4. 2011, Plevník-Drienové (http://skej.esperanto.sk/artikoloj.php?akcia=clanok&ID_clanok=251&lingvo=sk)
  • druhé stretnutie: 20.-22.4. 2012, Ostrava [CZ]

Odkazy

Personal tools