Časopis Esperanto

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Časopis Esperanto

(o projekte)

Projekt Časopis Esperanto (pracovný názov) má za cieľ vytvorenie informačného materiálu o Esperante vo forme časopisu; jednorazové vydanie. Časopis bude mať farebnú obálku, bude nadčasový (aby sa dal použiť aj o 10 rokov) a vyjde v niekoľkotisícovom náklade. Cieľom časopisu nie je verbovať esperantistov, ale popísať relatívne objektívne esperanto ako zaujímavý jazykový a kultúrny jav. Ľudia by si ho mohli prečítať, keď sa nudia, alebo si na jeho základe urobiť referát do školy. Prípadne ho môžeme prikladať ako informačný materiál politikom, atď.

Kritéria zaradenia materiálu do projektu:

  • je zaujímavý pre bežného slovenského čitateľa neesperantistu
  • je napísaný neutrálnym informačným štýlom

Napríklad informácia o tom, že slovenská hudobná skupina Team vydala album v esperante, je pre slovenského čitateľa zaujímavá; informácia o anglickom prekladateľovi, ktorý preložil 20 kníh z angličtiny do esperanta, je nezaujímavá. Citáty o potrebe medzinárodného jazyka od Jána Amosa Komenského sú dôležitejšie ako citáty od Zamenhofa. V zozname svetových esperantistov treba skôr zvýrazniť osobnosti, ktoré niečo hovoria bežnému čitateľovi (menom, funkciou), než tých, ktorí sú mimo esperantské hnutie celkom neznámi. Nezachádzame do zbytočných detailoch o veciach, o ktorých čiteteľ nič nevie, a asi ho ani veľmi nezaujímajú, prípadne by potrebovali hlbšie vysvetlenie, ktoré nemôžeme poskytnúť.

Informácie o esperante ako jazyku sú až na konci. Čitateľ sa o to bude zaujímať až vtedy, keď usúdi, že esperanto je zaujímavé.

Osnova

Personal tools