Činnosť SKEJ 2014

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Stránka dočasne združuje informácie o činnosti SKEJ počas roku 2014. Postupne sa pridávajú na oficiálnu stránku (http://skej.esperanto.sk/pri_ni.php?lingvo=sk&kio=agado#2014).

Tvar príspevku

Poradové číslo) Čo bolo spravené
 dátum
 Kto sa zaslúžil (vytvoril, navrhol...)
 Spolupráca: mená / názov spolupracovníkov / organizácie
 info: [odkaz_na_dielo popis]

Zoznam

1) návšteva Východoslovenského esperantského klubu 
 11.1.2014
 Michal Matúšov (informovanie o možnostiach podpory medzi klubmi a SKEJ/SKEF)
 Spolupráca: SKEF, EKOS
 info: fotka na facebooku (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581126561974400) 
2) Podujatie CENTREJO (spoluorganizácia, účasť) 
 7.3.-9.3.2014
 Michal Matúšov (spoluorganizácia, účasť)
 Spolupráca: PEJ, ĈEJ
 info: info o podujatí (http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=&kio=181)
3) JER - účasť na školení AMO-1 
 21.3.-24.3.2014
 Michal Matúšov (účasť, natáčanie, neskôr zverejnenie výukových materiálov)
 Spolupráca: E@I (poskytla techniku na nahrávanie)
 info: info o podujatí (http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=&kio=182)
4) príprava SES
 25.4.-27.4.2014
 Michal Matúšov, Léon Schneldorfer, Tomáš Stano (prosím doplňte sa! nepamätám v rýchlosti všetkých)
 Spolupráca: E@I a čast organizačného týmu SES
 info:
5) brožúrka Objavte esperanto 2 
 december 2013 - máj 2014
 Peter Baláž, Michal Matúšov
 Spolupráca: Stano Marček, Katka Nosková, Dorotka Rodzianko, Léon Schneldorfer, Tomáš Stano a ďalší s pripomienkami
 info: brožúrka 2.0 na stiahnutie (http://www.esperanto.sk/eo/Objavte_esperanto.pdf‎)
6) otázky pre kandidátov do Európskeho parlamentu
 začiatok mája
 Peter Baláž, Michal Matúšov
 Spolupráca: SKEF, EEU (odporúčanie), pomocníci: Martin Minich, Pavol Petrík
 info:
7) Letná škola esperanta v Nitre
 12.-20. júl
 Peter Baláž, tím SES
 Spolupráca: Michal Matúšov, Katarína Nosková, Magdaléna Korábová, Zuzana Kožuchová, Eva Fitzelová
 info: stránka SES (http://ses.ikso.net/2014/sk/)
8) organizačné stretnutia (UK 2016 a odovzdanie dokumentov)
 september, október, november (KAEST)
 Michal Matúšov, Léon Schnelldorfer
 Spolupráca: Michal Hospodár (odovzdanie)
 info:
9) Prípravné stretnutie o UK 2016
 15. december
 Léon Schnelldorfer (člen LKK)
 Spolupráca: 
 info: Esperantisto Slovaka 4/2014, s.12
10) Účasť na stretnutí komitata TEJO počas JES
 29. december
 Léon Schnelldorfer (poverený komitatanom M. Hospodárom)
 Spolupráca: 
 info: http://jes.pej.pl/

Štatistika

Personal tools