Centjariĝo de slovakia movado

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Projektoj

Retpaĝo pri cenjariĝo:

 • „Nia unua libro“ (mallonge pri lernolibro de Škarvan)
 • cent jaroj, cent eminentuloj (demandu na Johano Vajs)
 • elekto de eletronika arkivo (kelkaj plej gravaj skanitaj dokumentoj)
 • skizo de historio (kiu skribos)
 • skizo de slovakia E-literaturo
 • Esperantisto slovaka (rezulto de seminario)
 • Historia fotomozaiko (1907-2007)

Retpaĝo de arkivo en Plevnik

 • mallonga priskribo kaj fotoj de ejoj
 • dosierujo, kie povos esti skanitaj formoj de ĉiuj dokumentoj el Plevnik
 • uzeblecoj de la arkivo (renkontiĝoj, seminarioj, turismo...)

Propagado de Esperanto dum jaro 2006

 • pagitaj anoncoj en magazenoj (Nota Bene?), afiŝoj en urbaj autobusoj...
 • monkolekto (ligita)
 • artikoloj gazetaj (alparolo de ĵurnalistoj)
 • radio-elsendoj (serio pri E-o kaj lingva politiko?)
 • gvidlibro pri propagando
 • cent mencioj en amaskomunukiloj (por pli ol 100 legantoj/aŭskultantoj/spektantoj)
 • murgazetoj/afiŝtabuloj

Preparo de inform-broŝuro pri Eo dum jaro 2006

 • verkistoj?
 • enhavo?
 • aspekto
 • distribuado
 • aper-tempo

...

Personal tools