Diskusia:TEJO

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Nie je ľahké preložiť do slovenčiny esperantské prídavné meno landa, ale myslím si, že najlepší slovenský preklad je slovo "krajinský".

V texte mením "krajinný" na "krajinský", pretože "krajinný" je prídavné meno k slovu "krajina" vo význame územie ako zemepisná oblasť, kraj (napr. hornatá, stepná krajina, cestovať zasneženou k-ou). Naproti tomu "krajinský" je prídavné meno k slovu "krajina" vo význame "politicky vymedzené územie, štát alebo jeho súčasť".

Zdroj: http://slovnik.juls.savba.sk/?w=krajina&c=ved5

Tiež som zmenil "lacný vnútroštátny prevod" na "jednoduchý vnútroštátny prevod", lebo podľa direktívy EÚ si banky za prevod v rámci Eurozóny nesmú účtovať viac ako za vnútroštátny prevod. Ďalej som urobil niekoľko malých štylistických a gramatických opráv a pridal info o kategóriách Kto a PT pre "plenkreskuloj". Marteno --Marteno 03:59, 9. Feb 2011 (CET)

Personal tools