E@I

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Viac informácií je v článku na Wikipédii: E@I (http://sk.wikipedia.org/wiki/E@I)

E@I („Edukácia@Internet“) je medzinárodná mimovládna organizácie zaoberajúca sa vzdelávacími projektami, predovšetkým na internete. Formálne je od roku 2005 registrovaná na Slovensku ako občianske združenie, neformálne existovala už od 1999 ako medzinárodná pracovná skupina Esperanto@Interreto. Na začiatku bola E@I na esperanto silne zameraná, teraz mu venuje už len venuje významnú pozornosť popri iných vzdelávacích projektoch.

Projekty

  • lernu! - učenie sa esperanta
  • slovake.eu - učenie sa slovenčiny
  • Komputeko - zbierka počítačovej teminológie
  • a ďalšie

Významný členovia zo Slovenska a Česka

Externé odkazy

Personal tools