Esperantio

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Esperantsko je, v skratke, esperantský svet. Je všade tam, kde sa používa esperanto.

Tým pravým Esperantskom sú každoročné veľké medzinárodné esperantské stretnutia, esperantistami nazývané kongresy. Obyčajne sa na veľkých esperantských podujatiach stretávajú esperantisti z desiatok krajín zo všetkých kútov sveta.

Veľa esperantistov si Esperantsko užíva cez internet. Môžu si stiahnuť esperantské knihy v elektronickej forme, pozrieť vtipné videá,objednať esperantské hudobné CD-čka, vyhľadať informácie v internetovej encyklopédii alebo písať blogy.

Esperantsko môžete navštíviť prostredníctvom esperantských klubov, podujatí na Slovensku, alebo v celom svete a samozrejme aj cez internet.

Esperantsko má tiež vlastné symboly: hymnu a zástavu. Ako znak je možné použiť päťcípu zelenú hviezdu, alebo novší oválny symbol.

Personal tools