Esperantisto de jaro, Ago de jaro

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

La celo de la enketoj Esperantisto de la jaro kaj Esperantista ago de la jaro estas honorigi la plej aktivajn slovakiajn esperantistojn dum la antaŭa jaro.

Temas pri enketo, kiu havas du partojn: kandidatigo kaj elekto de venkinto. En la suba trarigardo estas la venkintoj markitaj graslitere.

Enhavo

Esperantisto de jaro

Kandidantigi eblas la persono(j)n, kiu(j) meritas je tiu honoro pro sia multflanka poresperanta agado dum la antaŭa jaro, kaj ne venkis dum la pasintaj 3 jaroj.

Esperantisto de la jaro 2011

 • ne okazis

Esperantisto de la jaro 2010

??

Esperantisto de la jaro 2009

 • Peter Baláž, pro organizado de la aranĝoj SES kaj la solena vespero Zamenhof kaj Esperanto, organizado de Esperanto-budo en la librofoiro Bibliotéka, propagado en medioj, libro-eldonado
 • Stano Marček, pro instruado de Esperanto, informado pri Slovakio en esperantista medio
 • Michal Matúšov, pro publikado de tradukitaj kaj propraj artikoloj ĉe skej.esperanto.sk, pro propagado de Esperanto kaj Esperanta muziko ĉe sia propra blogo, la retpaĝo esperantoje.blogspot.com, pro slovakia kampanjo por atentigo pri Zamenhof en la logotipo de Google
 • Rastislav Šarišský, pro propagado de Esperanto en slovaka medio, la projekto Centdu mencioj 2009 kaj la grupo Podporujem esperanto ĉe Facebook

Esperantisto de la jaro 2008

 • Stano Marček, pro kelkaj mencioj pri Esperanto, instruado dum SES kaj Ago-semajno
 • Mária Minichová, pro informado pri Esperanto en amaskomunikiloj (TV Lu+x, .týždeň), en bratislavaj mezlernejoj, dum la (neesperantista) aranĝo Strateto de lingvoj, pro instrudao de Esperanto en kelkaj propraj kursoj, pro helpo kiel Anĝelino dum SES en Modra
 • Ján Vajs, pro kelkaj mencioj pri Esperanto en amaskomunikiloj, pro redaktado de Esperantisto Slovaka, pro organiza helpo dum Ago-semajno

Esperantisto de la jaro 2007

 • Stano Marček, pro rektmetoda lernolibro en pluraj lingvoj, kunorganizado de SKEF-kongreso kaj Konsultiĝo en Martin, instruado dum SES, E-kurso en Sučany, informado pri Esperanto en amaskomunikiloj kaj fruktodona kunlaboro kun Milan Dočekal
 • Katarína Nosková, pro tradukado kaj redaktado de artikoloj ĉe retpaĝo de SKEJ, informado pri Esperanto dum la muzikfestivalo Pohoda, kaj kuntradukado de lernu.net, aktiva laboro en TEO
 • Ján Vajs, pro organiza laboro (Poludnica, ekskursoj dum SES, seminarioj) kaj la verko Cent gravaj personoj

Esperantisto de la jaro 2006

 • Ľubomír Fajth - elektis estraro de SKEF

Esperantisto de la jaro 2005

 • Peter Baláž - elektis estraro de SKEF

Ago de jaro

Kandidantigi eblas unu konkretan agon por Esperanto en Slovakio dum la antaŭa jaro, kiu ne venkis dum la pasinataj 3 jaroj.

Ago de la jaro 2011

 • ne okazis

Ago de la jaro 2010

??

Ago de la jaro 2009

 • Esperanto-budo en la librofoiro Bibliotéka, pro videbligo de Esperanto
 • la grupo Podporujem esperanto ĉe Facebook, pro klopodo malfermi Esperantan movadon al homoj, uzo de populara kaj vizitata afero
 • la retpaĝo esperantoje.blogspot.com, pro popularigado de kvalita filmo pri Esperanto, pro taŭga enripunkto por propagado de Esperanto
 • la ekspozicio kaj solena vespero Zamenhof kaj Esperanto, pro afabla amika etoso kaj videbligo de Esperanto

Ago de la jaro 2008

 • Ago semajno, pro bonega junulara etoso kaj bunta programo, pro interagado kun la urbo Liptovský Mikuláš kaj ĝiaj loĝantoj, pro multaj mencioj en amaskomunikiloj
 • la projekto Centunu mencioj en amaskomunikiloj, pro daŭra informado pri Esperanto, bunta je formoj de mencioj kaj specoj de amaskomunikiloj
 • Tutslovakia renkontiĝo, pro afabla amika atmosfero kaj kelkaj mencioj en amaskomunikiloj

Ago de la jaro 2007

 • Kongreso de SKEF kaj Konsultiĝo de mezeŭropaj landoj, pro bonetosa aranĝo kun riĉa programo kaj pliaj mencioj en amaskomunikiloj
 • SES - Slava esperanta studado, pro internacie sukcesa aranĝo kaj pliaj mencioj en amaskomunikiloj
 • la libreto Cent gravaj personoj, pro kolektado kaj kompilado de informoj pri gravaj personecoj de slovakia E-movado, verko kun historia valoro
 • informado kadre de projekto 100 mencioj en amaskomunikiloj, pro plibonigado de konscio de slovakia publiko pri Esperanto
 • Seminario pri Albert Škarvan kaj filmeto pri ĝi, pro porinforma valoro


Personal tools