EsperantoSk:Helpo

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Enhavo

Pomoc/Helpo

Rýchlokurz editácie Wiki

Hore nad článkom sa nachádza tajomné tlačítko Uprav (alebo Redaktu). Toto tlačítko nás bude zaujímať ;).

Nový článok

Ak chcete vytvoriť nejaký nový článok, musíte najskôr upraviť nejaký už existujúci článok. Môže to byť Hlavná stránka, ale aj iný článok. Nový článok potom vytvoríte tak, že v už existujúcom článku vytvoríte odkaz na nový "termín". Pri editácii to vyzerá nasledovne: [[nový článok]] (hranaté zátvorky sa dajú na slovenskej klávesnici napísať aj pomocou klávesovej kombinácie Alt Gr + F a Alt Gr + G (Alt Gr - pravý Alt)).

Takže napríklad máme na Hlavnej stránke vytvorený odkaz na náš [[nový článok]], do ktorého sa preklikneme a môžeme ho ďalej upravovať.

Viac o odkazoch

Teraz už vieme, že články môžeme medzi sebou prepájať pomocou odkazov [[názov článku]].

Ak potrebujeme použiť iný tvar slova ako je názov článku, stačí odkaz zapísať [[názov článku | iný tvar]] (znak oddeľovača môžete na slovenskej klávesnici napísať pomocou Alt Gr + W).

Ak potrebujete odkázať mimo Wiki, postačí tvar s jednou hranatou zátvorkou tj. [http://esperanto.sk/ esperanto.sk] - v ktorom je naskôr absolútna adresa, kam odkazujeme (tá neobsahuje medzery), a potom ide text (tam už môže byť medzier, koľko chcete). Pri odkazovaní von nikdy nezabúdajte uviesť na začiatku adresy http://! Takýto odkaz sa dá však vytvoriť rôznymi spôsobmi:

 1. http://esperanto.sk/ sa zobrazí ako http://esperanto.sk/
 2. [http://esperanto.sk/] sa zobrazí ako [1] (http://esperanto.sk/)
 3. už spomínané [http://esperanto.sk/ esperanto.sk] sa zobrazí ako esperanto.sk

Nadpisy

Nadpisy a podnadpisy sa dajú vytvárať veľmi jednoduchým spôsobom, a to pomocou znaku =. Teda pri editácii použijeme:

==Nadpis==
===Podnadpis===
====Podnadpis podnadpisu=====

Zaujímavou funkciou Wiki je to, že ak pomocou nadpisou vytvoríte štruktúru, obsah článku sa vygeneruje automaticky.

Odstavce a zvýrazňovanie textu

Odstavce sa takisto vytvárajú veľmi jednoducho, stačí vynechať jeden riadok (viac riadkov sa ignoruje a ďalší text sa berie takisto len ako nový odstavec).

Dvojbodkou : na začiatku môžete odstavec odsadiť.

Ak chceme text zvýrazniť, využijeme apostrof ' (ten sa na slovenskej klávesnici dá napísať pomocou klávesnovej kombinácie Alt Gr + § (pravý Alt + paragraf)).

 1. ''dva apostrofy je kurzíva''
 2. '''tri apostrofy je hrubý text'''
 3. '''''päť (3 + 2) apostrofov je hrubá kurzíva'''''
Ak začnete začiatok riadku medzerou, použije sa zvláštny druh odstavca - citácia kódu.
Tento druh odstavcov používajte len výnimočne, lebo text sa v nich automaticky NEZALAMUJE,
a ak vytvoríte príliš dlhý riadok, narušíte tým rozloženie stránky (bude príliš široká).

Zoznamy

Odrážkové zoznamy tvoríme pomocou znaku hviezdičky *. Číslované zasa pomocou mriežky #.

 • na začiatku riadku je hviezdička
  • na začiatku riadku sú dve hviezdičky
 • a zase jedna
  • a zase dve
  • a zase dve

Zoznamy môžeme takto ľubovolne zanorovať. Ak chceme číslovaný zoznam, zápis je rovnaký, len znaky * vymeníme za # (mriežka sa dá na slovenskej klávesnici napísať pomocou kombinácie Alt Gr + X).

Horizontálna čiara


Sa robí jednoducho pomocou štyroch pomlčiek ----

A ešte čosi naviac

Pokročilejšie formátovanie s HTML

<!-- komentár -->
<center> vycentrovanie textu </center>
<strike> preškrtnutý text </strike>
<u> podčiarknutý text </u>
<b> hrubé písmo </b>
<i> kurzíva </i>
zalomenie odstavca<br>
<nowiki> wiki ignoruje vlastné formátovanie, napr. '''hrubý text''', [odkaz]... </nowiki>

Ďalšie zdroje informácií

Personal tools