Esperanto na slovenskej Wikipédii

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Cieľom projektu Esperanto na slovenskej Wikipédii je popularizácie esperanta na slovenských projektoch Wikimedia Foundation. Výsledok bude obojstranne výhodný - my získame uznávaný a navštevovaný priestor na uverejňovanie informácií o esperante a wiki-projekty získajú náš kvalitný obsah. Druhotným účinkom bude podpora používania a prispievania na slovenskú Wikipédiu (a ďalšie projekty Wikimedia Foundation).

Pozri aj: Písanie na Wikipédiách

Enhavo

Krátkodobý plán

Do 14.4.2016 (Zamenhofov deň) - na hlavnej stránke sa zobrazí informácia o Zamenhofovom výročí spolu s odkazom na Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto) a Ludwik Lejzer Zamenhof (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof)

Do 15.12.2015 (Zamenhofov deň) - na hlavnej stránke sa zobrazí informácia o Zamenhofovom výročí spolu s odkazom na Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto) a Ludwik Lejzer Zamenhof (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof)

 • hlavný článok Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto)
  1. pridať informácie o hnutí po nežnej revolúcii
 • článok Ludwik Lejzer Zamenhof (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof)
  1. vylepšiť, pokiaľ možno na Dobrý článok

Postupne (s hlavným náporom pred letom 2016)

 • článok Svetový kongres esperanta 2016 (https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_kongres_esperanta_2016)
  1. poskytnúť dôležité informácie
  2. udržiavať článok aktuálny

Strednodobý plán

 1. vylepšenie na Dobrý článok
 • uvoľniť knihu "100 významných osobností - 100 gravaj personoj (http://espero.sk/index.php?akcia=detail&tovar=100)" pod slobodnou licenciou pre Wikizdroje (slovenské aj esperantské) a informácie o jednotlivých ľuďoch preniesť do Wikipédií
 • pridať informácie o esperante do rôznych článkov
 1. Denné udalosti na hlavnej stránke (http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:%C5%A0abl%C3%B3ny_denn%C3%BDch_udalost%C3%AD_%E2%80%93_Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka)
 2. význačné články súvisiace s vyššie spomenutými
 3. všelijaké články
 1. napísať všetko (alebo aspoň väčšinu) aby tam nesvietilo toľko červenej
 2. rozšíriť / vylepšiť všetko

Dlhodobý plán

 • pridávať informácie o esperante do článkov o aktualitách
 • hlavný článok Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto)
 1. stále aktualizovanie a starostlivosť
 • napísanie / rozšírenie niekoľkých dôležitých súvisiacich článkov (jazykoveda, atď.)
 • napísanie / rozšírenie článkov o slovenských esperantistoch
 • pridružené wiki projekty
 1. Wikiknihy (http://sk.wikibooks.org/wiki/Esperanto) - aktualizovať, prekopať
 • portál Esperanto (pracovná verzia (http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:KuboF/Esperanto)) (keď bude dosť článkov, najlepšie aj nejaký správca (KuboF, Iswikinumber2))

Do 14.4.2017 (100. výročie smrti)

 1. vylepšenie na Najlepší článok
 2. zobrazenie na hlavnej stránke v mesiaci výročia

Hotovo

Do 15.12.2011 (Zamenhofov deň) - na hlavnej stránke sa zobrazí informácia o Zamenhofovom výročí spolu s odkazom na Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto) a Ludwik Lejzer Zamenhof (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof) (úspešne dokončené)

 • hlavný článok Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto)
 1. prekopať starú formu - 8.11.2011, KuboF
 2. preložiť z češtiny (http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto) (stačí časť o jazyku) - 8.12.2011, KuboF, Kvierocka, Lubomir999
 3. upraviť šablónu Esperanto - KuboF
 4. označiť za Dobrý článok - 12.12.2011, KuboF
 1. trochu prekopať - 14.4.2012 (výročie smrti Zamenhofa), KuboF

Do konca júna 2012.

 • hlavný článok Esperanto (http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto)
 1. doprekladať z češtiny (http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto) (okrem českých vecí) - 8.12.2011, Kvierocka
 2. pridať informácie o slovenskom hnutí - 31.5.2012, KuboF
 3. upraviť šablónu Esperanto - KuboF
 4. kontrola jazyka, obsahu, dobrého štýlu (citácie, wikiodkazy, obrázky, ...) - 11.12.2012, Katjo, KuboF
 5. návrh na Najlepší článok - 27.6.2012, KuboF
  prijatý za Najlepší článok - 1.8.2012
 6. napísať niekoľko odkazovaných článkov (nech nesvieti veľa červenej)

Užitočné stránky

Personal tools