Esperantské podujatie

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Esperantské podujatie (tiež stretnutie, občas udalosť) je organizovaný zraz esperantistov (ale stretnutie klubu sa tak bežne neoznačuje). Typicky bývajú s medzinárodnou účasťou, výnimkou sú malé, miestne podujatia alebo tie vo veľkých krajinách. Ročne sa koná niekoľko desiatok stretnutí po celej Zemi, najviac v Európe.

Sú výborným miestom na nájdenie si nových priateľov a stretnutie starých (často sa stáva, že sa ľudia z opačných koncov kontinentu stretnú len raz za pár rokov, keď idú na rovnaké podujatie).Tiež na nich najlepšie cítiť Esperantsko (esperantské prostredie) a to hlavne z 2 dôvodov: - pre množstvo ľudí z rôznych krajín rozumejúcich si v neutrálnom jazyku - sústreďujú sa na ne kultúrne udalosti ako koncerty (http://hudba.esperanto.sk/doku.php?id=koncerty), divadlo, prednášky, ... Inak povedané: kto nebol na žiadnom podujatí tak nevie čo je esperanto :)

Enhavo

Názvoslovie

História podujatí sa začala písať v 1905 vo Francúzskom Boulogne-sur-Mer (aj keď malé miestne boli už dlhšie). Bolo to obdobie keď esperantom hovorili viac-menej len členovia hnutia. Zároveň to bola veľká skúška či si budú samoukovia z rôznych krajín vôbec rozumieť. Nazvali ho teda vznešeným menom Universala Kongreso (Svetový kongres). Slovom kongreso sa tak na dlhú dobu označovalo každé veľké stretnutie aj keď to už nebol kongres (najlepším príkladom je IJK - Medzinárodný mládežnícky kongres). Používajú sa aj podobné vznešené názvy ako seminario (seminár) a často krát vyjadrujú to isté.

Teraz sa stále viac používajú názvy vyjadrujúce, že ide o zábavu (festivalo, ...), stretnutie priateľov (senprograma, memzorganta, ...) alebo, pochopiteľne, o odborné stretnutie (kunsido, konferenco, ...).

V esperante sa používajú všeobecné označenia renkontiĝo, aranĝo a evento.

Zameranie

Konajú sa podujatia s mnohými zameraniami, napr:

 • mládežnícke: IJK, JES, ...
 • kultúrne: FESTO, KEF, ARKONES, ...
 • turistické: Milan Zvara, Poludnica, ...
 • výučbové: SES, NASK, Lančov, ...
 • odborné: KAEST, Sabla printempo, ...
 • národné: slovenské, české, ...

Zberateľské predmety

Väčšie podujatia, predovšetkým tie medzinárodné, zvyknú účastníkom "ponúkať" aj nejaké zberateľské predmety. Najviditeľnejšími sú určite tričká s logom daného podujatia, prípadne aj s rokom/ročníkom. Po rokoch potešia aj odložené menovky, ktoré sa dostávajú na väčšine podujatí počas prihlasovania. Okrem iného sú akýmsi "dôkazom", že človek na danom podujatí naozaj bol.

Priebeh

Mnoho podujatí, hlavne veľkých medzinárodných, sa pridŕža istej programovej kostry do ktorej si pridávajú svoje časti programu.

Spoznávací večer

(eo: Interkona vespero)

Býva predovšetkým na stredne veľkých a malých medzinárodných podujatiach, kde sa síce veľká časť účastníkov nepozná ale nie je ich priveľa aby sa spoznali za jeden večer. Spoznávanie môže prebiehať rôznymi spôsobmi, napr. u mládežníkov sú bežné spoznávacie hry a po nich nasleduje ďalšie kolo v krčme alebo čajovni zatiaľčo na odborných stretnutiach sa skôr používajú mierne maskované metódy ako ochutnávka vína.

Národný večer

(eo: Nacia vespero)

Typicky býva len na medzinárodných podujatiach. Hosťujúca krajina predstavuje kúsok svojej kultúry,

Medzinárodný večer

(eo: Internacia vespero)

Tiež záležitosť typická len pre medzinárodné podujatia. Počas medzinárodného večera môže každý účastník ponúknuť, že predstaví kúsok svojej kultúry ostatným. Možností na to je mnoho: spev, prednes básne, tanec, ... V tejto časti programu sa zvyčajne používa materinský jazyk (lebo najlepšie zo všetkých jazykov prenáša danú kultúru) ale môže sa využiť aj esperanto, napríklad v preklade básne / piesne.

Slávnostné otvorenie/ukončenie

(eo: Solena malfermo / fermo)

Toto robia hlavne podujatia, ktoré si potrpia na noblesu. Malé, priateľské a podobné medzi ne zvyčajne nepatria alebo je slávnosť poňatá zábavným štýlom.

Spoločná fotka

(eo: Komuna fotado)

Proste sa všetci účastníci spolu odfotia, klasická spoločná fotka. Táto časť programu je zvlášť obľúbená u Kataláncov, to je však spôsobené ich jazykom :D

Miestnosti

Registračné miesto

(eo: Akceptejo)

Čajovňa

(eo: Gufujo)

Krčma

(eo: Trinkejo)

Krokodílovňa

(eo: Krokodilejo)

Ako ušetriť

Je mnoho spôsobov ako nejaké tie peniažky ušetriť (a potom napr. ísť na niekoľko podujatí za rok :)

 • skoré prihlásenie sa - typicky je niekoľko termínov, prvý je najlacnejší
 • ubytovanie - bežne sa ponúka niekoľko možností ubytovania
  • normálna izba - klasická izba, najdrahšie
  • amasloĝejo - bežne v telocvični vo vlastnom spacáku - lacné
  • stan - hlavne v lete :) - veľmi lacné
 • strava - byť memzorganto
 • doprava - karavány, skupinové cesty (slovenské sa riešia na fóre (http://forumo.esperanto.sk/viewforum.php?id=12))
 • členstvo v organizácii
  • TEJO - zľava na IJK
  • SKEJ - obvykle zľavy na slovenské a české podujatia
  • ...
 • príspevok do programu - za pripravenú prednášku, koncert, časť programu môže byť zľava

Zoznamy esperantských podujatí

Národné stránky

 • slovenská (http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=sk) - na Slovensku, spolu so Slovákmi
 • česká (http://www.esperanto.cz/cs/akce) - podujatia v Česku a zaujímavejšie podujatia v (blízkom) zahraničí
 • poľská (http://www.esperanto.pl/eo/month/) (nefunguje)

Medzinárodné stránky

 • Eventoj (http://www.eventoj.hu/kalendar.htm) - najúplnejší zoznam
 • Libera Folio (http://www.liberafolio.org/events)
 • Esperanto.com (http://esperanto.com/esperanto_mondo)
 • Esperantoland (http://www.esperantoland.org/renkontighoj/)
Personal tools