Esperantský žargón

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Enhavo

Najdôležitejšie skratkyAmasloĝejo (hromadá ubytovňa)


Fina venko (konečné víťazstvo)

Stav, keď sa bude esperanto bežne masovo používať na niektorej medzinárodnej úrovni (v OSN, EÚ, v obchode, vede a pod.) Treba zdôrazniť, že cieľom konečného víťazstva nie je nahradiť národné jazyky. Esperanto ako „svetový“ jazyk a jazyková rozmanitosť (mnohojazyčnosť) sa navzájom nevylučujú.

Gufujo (soviareň)

Popri „normálnom“ bare, kde často vládne hlučná a živá nálada, jestvuje na kongresoch aj čajovňa s pokojnou atmosférou. V soviarni sa môže odohrávať aj časť programu (napr. recitovanie, hra na klavír...)


Interkona vespero (spoznávací večer)


Internacia vespero (medzinárodný večer)


Kongresejo (kongresové priestory)


Kongreso (kongres)

Tradičný názov veľkých esperantských podujatí, už však nevystihuje skutočnosť. Dnes sú esperantské kongresy skôr festivalmi. Najmä v prípade mládežníckych kongresov prevažuje zábavný a kultúrny program (koncerty, diskotéky, výlety, hry a pod.)

Príklady:


Krokodili (krokodílovať)

Hovoriť počas esperantských podujatí jazykom, ktorému nerozumejú všetci prítomní. V užšom zmysle používať národný jazyk namiesto esperanta.


Libroservo (knižná služba)

Stánok (pult) na esperantských kongresoch, kde sa dajú kúpiť esperantské knihy, CD-čka, a pod. Knižná služba môže fungovať aj cez internet ako zásielková služba.


Lingva festivalo (festival jazykov)


Seminario (seminár)

Pozri Kongreso (http://vikio.esperanto.sk/index.php/Esperantsk%C3%BD_%C5%BEarg%C3%B3n#Kongreso_.28kongres.29)

Príklad: IS – Internacia seminario (Medzinárodný seminár; v Nemecku) (http://skej.esperanto.sk/artikoloj.php?akcia=clanok&ID_clanok=167&lingvo=sk)

Personal tools