Fervojo Diakritu

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

SKEJ -- Slovenská esperantská mládež, Lúčky 5, SK--908 51 Holíč

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor inšpekcie, kontroly a krízového riadenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
Holíč/Londýn/Zvolen/Snina/Cambridge, 32.03.2009Vec: Nesprávne zobrazovanie písmen slovenskej abecedy na cestovných lístkoch Železničnej spoločnosti Slovensko

Vážená pani, vážený pane,

jednou z oblastí, ktorými sa naše občianske združenie zaoberá, je ochrana jazykovej rozmanitosti. Novú podobu cestovných lístkov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., sme preto prijali s hlbokým znepokojením.

Viacerí z nás sú používateľmi železničnej dopravy, a preto vieme, že správne zobrazovanie písmen s diakritikou na cestovných lístkoch spravidla nebolo problémom. Výhovorka, že "náš systém také písmená nepozná", obstála v počítačovom praveku; určite neobstojí dnes, keď bezchybná lokalizácia a internacionalizácia softvéru je samozrejmosťou.

Nemôžeme preto porozumieť, ako mohla Železničná spoločnosť Slovensko akceptovať a spustiť do prevádzky produkty, ktoré nevyhovujú miestnym podmienkam. Ako cestovné lístky vydávané v staniciach, tak i cestovné lístky vydávané sprievodcami vo vlakoch nezobrazujú správne názvy staníc, v ktorých nie sú vytlačené dĺžne a mäkčene.

Tento nedostatok sa môže zdať povrchnému pozorovateľovi malicherným. Treba si však uvedomiť, že cestovné lístky prejdú denne státisícmi rúk a možno ich považovať v istom zmysle za masmédium. Vďaka tomu aj Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., nesie svoj diel zodpovednosti za tvorbu a stabilizáciu normovanej podoby slovenského jazyka.

Dúfame, že tento stav, ktorý je i v rozpore s (paragraf? odsek) Zákona o štátnom jazyku, je len prechodný a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., pracuje na jeho odstránení.

Ako sme spomenuli, správne zobrazovanie názvov slovenských železničných staníc by malo byť samozrejmosťou. Za ideálne by sme však považovali pridanie úplnej podpory ďalších abecied, ktoré sa používajú v susedných krajinách a ďalších krajinách, do ktorých ŽS vydáva cestovné lístky: najmä abecedy českej, maďarskej, nemeckej, poľskej, ale aj litovskej, lotyšskej, rumunskej, španielskej, talianskej a tureckej.

S pozdravom,

...


Na vedomie: Redakcia Ž Semafor, Kasárenské námestie 11, 040 01 Košice (bonvolu kontroli la adreson ĉar mi ne certas pri ĝi)
redakcia Pravda, SME, Plus 7 dní, TASR, BBC ktp.

Personal tools