Komputeko

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Komputeko ( z esperantského "Prikomputila terminokolekto") je mnohojazyčná zbierka výrazov z oblasti informatiky. Je dostupná sa internetovej stránke http://komputeko.net (http://komputeko.net/) a od roku 2008 aj v knižnej podobe (http://espero.sk/index.php?akcia=detail&tovar=134). Hlavným cieľom Komputeka je ochrana (zvlášť menšinových) jazykov a kultúr pred nevhodným používaním cudzojazyčných výrazov.

Enhavo

Projekt

V roku 2010 začala Slovenská esperantská mládež (SKEJ) projekt "Slovenské Komputeko". Cieľom projektu je vytvoriť a spropagovať slovenskú jazykovú verziu Komputeka a tiež jeho internetovej stránky. Funkčný slovník pomôže slovenčine lepšie si zachovávať svoju pôvodnosť a prekladateľom počítačových programov a textov uľahčí preklady a pomôže ich normalizovať. Obzvlášť užitočný bude pri ťažko preložiteľných, len mierne prispôsobených cudzích slovách alebo neveľmi normovaných prekladoch. Tiež chce rozprúdiť rozhovory na témy odborné názvoslovie, ochrana jazyka a (ne)používanie prekladov programov.

Koncom roka 2012 odovzdala SKEJ čiastočne spracovaný (cca 1800 prekladových jednotiek z cca 7500) prekladový súbor študentke, ktorá ho má dokončiť v rámci svojej školskej práce (pod vedením odborníka z inej organizácie). SKEJ na Komputeku od daného času pomáha s podpornými záležitosťami.

Spôsob práce

Oficiálna stránka momentálne prechádza úplnou prestavbou. Po jej dokončení (nevedno kedy) bude slúžiť aj na pridávanie nových slov, prekladov, ich správu a diskusiu k nim. Každý používateľ sa tak bude môcť vyjadriť k vhodnosti prekladu, prípadne hneď navrhnúť (podľa seba) vhodnejší. Právo meniť slová budú mať nemnohí kvalifikovaný používatelia aby sa zachovala kvalita a normujúci účinok.

Momentálne preklad prebieha v internetovom rozhraní služby Google Docs. Záujemcovia nech sa hlásia koordinátorovi pre viac informácií a prístup k dokumentu.

Popis jednotlivých stĺpcov

tipo = typ slova (subst. = pods.meno, adj. = príd. meno, verbo = sloveso, mallon. = skratka)

EN USA = slovo v americkej angličtine, ktoré treba preložiť

SK odporúčaný termín = najpoužívanejší / najvhodnejší slovenský výraz

SK zdroj 1 = zdroj kde bol nájdený SK výraz

SK alter 1 = ďalší vhodný / používaný SK výraz

- ostatné stĺpce obdobne

Je vhodné uvádzať pri jednotlivých prekladoch aj ich zdroj. Okrem možnosti porovnania jednotlivých tímov, je to aj istá záruka kvality a normalizácie. Ak totiž začínajúci prekladateľ alebo náhodný okoloidúci zistí, že preklad A používa 5 tímov a preklad B len jeden program tak mu to pravdepodobne dosť uľahčí rozhodovanie. V súčastnosti je možné uviesť jeden hlavný preklad, 2 alternatívne a ku každému z nich 2 zdroje.

Zdroj sa označuje vo svojom stĺpci pomocou čísla vo výkričníkoch, aby sa neskôr mohol hromadne spracovať celý súbor. Napríklad !3! ak je výraz používaný v preklade OpenOffice.org. Ak nejaký výraz nie je niekde presne preložený, ale človek ho vie preložiť, tak ho preloží a ako zdroj označí seba, neskôr ho kontrolór skontroluje. Každý prekladateľ má svoje číslo (ktoré používa pre zdroje) tak pre jednoduché preklady ako aj pre svoje návrhy.

Ak prekladateľ nejaký výraz nevie preložiť tak ho jednoducho preskočí, radšej z polovice spravený slovník ale kvalitný. Ak si prekladateľ nie je istý prekladom tak za preklad, do rovnakej bunky, napíše otáznik, uľahčí tak neskoršiu kontrolu.

Slovníky

Aby bolo Komputeko čo najviac normované a mohlo normovať aj ďalšie preklady tak je vhodné prekladať z už existujúceho slovníka (papierový, internetový, prekladový súbor, ...), napr.:

  • slovenský Linux (http://telka.sk/linux/sk-l10n/slovnik.html) - dohodnuté preklady, používať záväzne
  • Mozilla.sk (http://www.mozilla.sk/doplnky/slovnik/)
  • BabelZilla (http://www.babelzilla.org/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=73&catid=67) (nutná registrácia)

Správa

Komputeko je projektom organizácie E@I, koordinátorom je Yves Nevelsteen.

Vytvorenie slovenskej verzie bolo do konca 2012 projektom o.z. SKEJ - Slovenská esperantská mládež, koordinátorom bol Michal Matúšov.

Personal tools