Mnohojazyčnosť

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

(Nedokončený prvopis, vyžaduje upravu!)

Esperanto ako nástroj mnohojazyčnosti


Súčasný stav

Jadro problému vystihuje vyjadrenie Európskej komisie vo Vyhlásení o mnohojazyčnosti: „... rastie tendencia, keď ´učenie sa cudziemu jazyku´ znamná jednoducho ´učenie sa po anglicky´; Komisia už zdôraznila, že ´angličtina nestačí´.“

Vždy, keď sa na Slovensku hovorí o učení jazykov, je reč o angličtine. Zodpovednejší spomenú aj nemčinu, španielčinu, alebo iný veľký jazyk, tým to však končí. Zabúda sa na rozmanitosť európskeho jazykového priestoru. Slovami Európskej komisie: „Okrem 20 úradných jazykov Únie, sa tu vykytuje približne 60 ďalších pôvodných jazykov...“

Napriek faktu, že angličtinu neovláda ani polovica obyvateľov EÚ, v povedomí verejnosti je zakorenený mýtus „po anglicky sa dohovoríš všade“. Nemožno a teda čudovať, že pri voľbe cudzieho jazyka padá voľba takmer vždy na angličtinu.

Svoj podiel viny za tento stav nesie aj protichodné správanie Európskej únie. Zdôrazňuje dôležitosť mnohojazyčnosti a multikultularizmu, zároveň však upredňostňuje angličtinu. Všetky dokumenty EÚ sú vždy najprv zverejnené (aj) v angličtine, a až s určitým časovým sklzom (ak vôbec) prekladané do ďalších jazykov (príkladom je aj aj samotný kľúčový dokument – Vyhlásenie o mnohojazyčnosti). Únia tak nechtiac odkazuje občanom: „malé jazyka nie sú dôležité, spoľahnite sa na angličtinu.“

Hlavnou hnacou silou popularity angličtiny je však potreba, ktorá sa vo svete intenzívnejších kontaktov rôznych kultúr stáva naliehavejšou. Je to potreba univerzálneho dorozumievacieho prostriedku. Spoločný jazyk a mnohojazyčnosť si však nemusia protirečiť. Pri správnej voľbe možno na základoch spoločného jazyka postaviť účinnejšie metódy podpory mnohojazyčnosti.


Spoločný medzinárodný jazyk

Esperanto má tieto výhody:

  • je neutrálne, nepatrí žiadnemu štátu, ani národu, vytvára rovnocenné/spravodlivé/demokratické postavenie pre všetkých
  • vďaka lepšiemu usporiadaniu je niekoľkonásobne jednoduchšie, čo výrazne znižuje jeho nároky na naučenie
  • je ohybnejšie, jednoduché a jednoznačné pravidlá dávajú hovoriacemu väčšiu voľnosť pri vyjadrovaní

O esperante sa šíria niektoré mýty (nemá kultúru, ako umelý jazyk nie je vhodné pre ľudí, je pozliepané z iných jazykov, je mŕtve...), ktoré však neobstoja pri hlbšom preskúmaní a sú dôkazom nízkej informovanosti. Je pravda, že sa tento jazyk ťažšie presadzuje, príčinou je nedostatočná podpora (Pre ilustráciu: Svetový esperantský zväz (UEA) má ročný rozpočet menší ako 0,5 milióna eur, rozpočet Britskej rady (British Council) bol vroku 2005 okolo 750 miliónov eur a Francúzsky inštitút mal v roku 2004 z jazykových kurzov príjem 110 miliónov eur). Napriek tomu sa okolo esperanta vytvorilo kultúrno-spoločenské prostredie a jazyk sa vyvíja tak ako každý iný ľudský jazyk.


Prínos esperanta k mnohojazyčnosti

Personal tools