Pre neesperantistov

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Často krát sa ľudia pýtajú ako by mohli pomôcť esperantu aj keď ho zatiaľ neovládajú alebo iba veľmi málo. Takých možností je veľa, tu rozoberieme niektoré z nich. Potom sa môže prispieť aj k projektom pre esperantistov.

  • Písanie na Wikipédiách - stačí vedieť prekladať z češtiny (alebo iného jazyka, ktorého Wikipédia je rozsiahla) a trocha sa vyznať na Wikipédii (to sa dá naučiť rýchlo)
  • Esperantská hudba - stačí vedieť kopírovať ;-), kopírovanie textov esperantských pesničiek
  • Esperanto v médiách - stačí sa krátko zmieniť o esperante, vhodné isté znalosti esperantskej kultúry, hnutia, myšlienok, cieľov, ...
  • Esperanto pre internet - stačí sa pripojiť na internet ;-), alebo mať web stránku, prípadne byť registrovaný na nejakej stránke/fóre
Personal tools