Michal Hospodár

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

(Alidirektita el Redaktor:Domestro)
Esperanta versio de jena artikolo troviĝas ĉi tie (http://eo.wikipedia.org/wiki/Uzanto:Hosmich).

Ing. Michal Hospodár (* 7.3.1991 Poprad) je slovenský informatik a esperantista, zakladateľ Východoslovenského esperantského klubu (EKOS (http://ekos.esperanto.sk/)) v Košiciach. Od 18.7.2014 do 21.2.2015 bol predsedom SKEJ - Slovenskej esperantskej mládeže a od 11.10.2014 do 31.1.2015 zástupcom SKEJ vo výbore (komitato) TEJO.

Ináč som normálny chalan, ktorého k esperantu priviedla zvedavosť, lebo som bol lenivý na učenie jazykov. Napriek tomu som sa ľahko naučil angličtinu a myslel som si, že sa s ňou dohovorím všade. Postupne som túto ilúziu stratil. V roku 2009 som sa naučil prvé texty v esperante naspamäť (Otče náš, Zdravas a La Espero), ale ešte som sa tento jazyk systematicky neučil. Až v roku 2012 som preštudoval túto učebnicu esperanta (http://esperanto.czechian.net/ucebnice/) a registroval som sa na lernu.net. V roku 2013 som zažil svoje prvé esperantské stretnutie (http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=&kio=172) a po ňom som založil EKOS z členov rozpadnutého košického klubu a niekoľkých nováčikov. Naša úroveň esperanta bola dosť nízka, tak sme sa pustili do štúdia Esperanta priamou metódou (http://www.espero.sk/index.php?PHPSESSID=dsgu2rdb1ja9bi77mtjuc21683&akcia=detail&predchodca=zoznam&tovar=168). V roku 2014 sa štyria členovia EKOS zúčastnili na Letnej škole esperanta v Nitre (http://ses.ikso.net/2014/sk/) a počas nej som bol zvolený za predsedu SKEJ. Neskôr som sa stal aj členom výboru TEJO (komitatano A). Z tohto titulu som koordinátorom medzi diskusiami SKEJ a TEJO. Ak máte nejaké návrhy, žiadosti alebo témy, ktoré by bolo vhodné riešiť v TEJO, neváhajte mi ich oznámiť napr. e-mailom.

Mimo esperanta sa venujem počítačom a grafike. Absolvoval som Technickú univerzitu v Košiciach v odbore informatika. Už predtým sa u mňa prejavil záujem o symboly a jazyky, obľuboval som cudzie slová. Od toho bol len krok ku aktivite na projektoch Wikimedie. V roku 2009 som si založil konto na slovenskej Wikipédii a začal som prispievať najmä opravami chýb, gramatických aj faktických. Slovenčinu ovládam natoľko, že som schopný pracovať ako jazykový korektor. Žiaľ, pre ostatné jazyky som túto "kritickú periódu" premeškal a preto keď píšem v esperante, angličtine alebo nemčine, nie som si istý gramatickou správnosťou. Som však vnímavý na písaný text a keď vidím chybu, nedá mi neopraviť ju (v tom je wiki úžasné). Prispieval som aj na Wikimedia Commons najmä vektorovými obrázkami. Vektorizoval som staré bitmapy aj opravoval chyby vo vektorových súboroch. Vektorovú grafiku využívam aj mimo Wikimedie na tvorbu obrázkov pre vlastné potešenie. Som schopný vytvárať logá, keď bude potreba. Viem aj fotografovať a používať GIMP, ale na Commons vlastné fotky zatiaľ nedávam.

S cudzími slovami súvisí hľadanie ich pôvodu. Tak som sa dostal ku lingvistike a môžem povedať, že som začínajúci polyglot. Okrem materinskej slovenčiny pasívne ovládam češtinu a poľštinu. V rodine počúvam aj maďarčinu, ale učím sa ju až od roku 2012. Angličtinu mi vnútila základná a nemčinu stredná škola, ale som rád, že som sa ich naučil. Učil som sa taliančinu a chcel som aj francúzštinu, ale obe som zanechal. Napriek tomu mnohým románskym slovám rozumiem (vďaka esperantu) a preto latinské texty mi nerobia veľký problém. Poznám aj niekoľko čínskych slov, ale nemám ich ako využiť. Ovládam hebrejské písmo a preto viem čítať jidiš, ktorému čiastočne rozumiem vďaka nemčine. Niekedy rozmýšľam naraz vo viacerých jazykoch, lebo rôzne pojmy nazývam slovami, na ktoré prídem skôr, a tie nemusia byť v jednom jazyku. Potom sa však snažím celú vetu preložiť do jedného jazyka, najlepšie spisovného, v prípade slovenčiny niekedy použijem aj puristické slová. Niekedy prekladám aj mená, hoci sa to nemá robiť, ale môže to byť spôsob, ako si ich zapamätať. Preto je aj moja esperantská prezývka Domestro, doslova "pán domu", lebo to je jeden z výkladov slova hospodár. Ja osobne sa necítim ako prirodzený vodca, ale keď mám v mene potenciál (spojený so zodpovednosťou), tak ho využívam. Verím, že správne využijem svoje talenty pre dobro spoločnosti, ktorou môže byť aj SKEJ. Na projektoch Wikimedie a iných anglofónnych stránkach som známy ako Hosmich (http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:Hosmich).

Činnosť

  • predseda EKOS od 15.12.2013
  • člen SKEJ od 11.1.2014
  • prístup ku webovej stránke SKEJ

Plány

  • JES 2014-15
  • IJK 2015
  • IKUE-Kongreso 2016
  • certifikát o znalosti esperanta
Personal tools