TEJO

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, slovensky Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia) je medzinárodná organizácia združujúca mladých esperantistov.

Enhavo

1 Odkazy

Činnosť

TEJO spoluorganizuje, formálne zastrešuje a istí každé IJK, vydáva časopis Kontakto, stará sa o službu Pasporta Servo a mnoho ďalších. Má formálne styky s rôznymi mládežníckymi organizáciami (aj celoeurópskeho významu).

Členstvo

Sú dva druhy členstva v TEJO: krajinské a individuálne.

Krajinským členom sa automaticky stáva člen krajinskej sekcie (http://tejo.org/eo/landaj-sekcioj) TEJO (čiže aj člen SKEJ, tento druh členstva neponúka žiadne výhody|

Individuálny člen je platené členstvo, ponúka rôzne výhody podľa druhu (napr. zľavu na IJK, predplatné časopisu Kontakto, ...).


Keďže TEJO je vnútornou súčasťou UEA, viaceré služby majú prepojené. Keď sa človek prihlási ako člen, podľa veku je automaticky zaradený buď do TEJO (pod 30 rokov, resp. má maximálne 30. narodeniny v príslušnom kalendárnom roku; aby bolo jasné, že spadáte do vekovej kategórie TEJO, nezabudnite v prihláške uviesť dátum narodenia!) alebo UEA (nad 30 rokov). Na prihlásenie slúži internetová prihláška (http://db.uea.org/alighoj/alighilo.php). Aktuálny prehľad poplatkov za členstvo je na stránke o členstve v UEA/TEJO (http://www.uea.org/alighoj/index.html), časť Kotiztabelo por 20xx.

Asi najjednoduchším spôsobom platenia je cez krajinského sprostredkovateľa (http://www.uea.org/alighoj/perantoj.html) (esp. landa peranto). Je to človek v danej krajine (teda u nás na Slovensku), ktorému sa pošlú peniaze na účet (jednoduchý vnútroštátny prevod), a on ich pošle do ústredia UEA/TEJO. Takíto ľudia sú dôveryhodní (ak by s nimi boli problémy, odstránia ich zo zoznamu na stránke). Vždy si treba pozrieť, kto je práve krajiským sprostredkovateľom (aj keď sa menia len raz za niekoľko rokov). Číslo účtu si od neho treba vypýtať cez epoštu. Špeciálne sem to číslo účtu nechceme písať, aby sa nezneužívalo!

Kategórie členstva

  • MG: člen s Sprievodcom cez esperantské hnutie a mesačným prehľadom správ posielaným cez internet, pozor! bez zľavy na IJK, bez časopisu Kontakto – neráta sa ako člen TEJO
  • MJ(-T): člen s Ročenkou, časopisom Kontakto (len členovia TEJO) a internetovou verziou revuo Esperanto
  • MA(-T): člen predplatiteľ - ako MJ(-T) a navyše revuo Esperanto

Členovia (alebo nečlenovia) starší ako 30 rokov, ktorí chcú dostávať časopis Kontakto, si ho môžu osobitne predplatiť (kategória Kto) alebo sa stať Patrónmi TEJO (špeciálna mecenášska kategória PT).

Odkazy

Personal tools