Vikio.esperanto.sk

Z Vikio, encyklopédie slovenského esperantského hnutia

Vikio sprvu vznikla pre vnútorné potreby slovenského esperantského hnutia. Používala sa predovšetkým ako dočasné skladisko rozpracovaných textov, na plánovanie projektov a na archivovanie informácií (napr. zmienok o esperante). Zo začiatku bol jazykom stránky esperanto, obsah článkov bol niekde v esperante, niekde v slovenčine. Postupne sa však začala meniť a viacej otvárať svetu. Na TER 2011 sa dohodlo, že Vikio bude zároveň slúžiť ako projektová wiki aj ako encyklopédia o esperante. Pod pojmom encyklopédia o esperante sa tu rozumie, že bude verejnosti predstavovať rôzne záležitosti o esperante priamo od esperantistov, vlastne rozšírená podoba hlavnej informačnej stránky (http://esperanto.sk/eo/). Hlavný rozdiel je, že na Vikio môže byť tých informácií oveľa viacej, totiž hlavná informačná stránka musí byť nie len obsažná aj prehľadná.

Vylepšiť

  • poslovenčiť prostredie
  • skrášliť hlavnú stránku
  • vytvoriť komunitný portál
  • vytvoriť pomocné stránky, informácie o licencii, ...
  • šablóny (treba <noinclude> a <includeonly>), aktualizácia?
  • zmeniť názov z EsperantoSK na Vikio
  • rozšíriť navigáciu (panel vľavo)

Externé odkazy

  • Vikio (http://vikio.esperanto.sk/)
Personal tools